Một xu hướng giảm mạnh.

Theo mô hình, một xung đi xuống trong làn sóng thứ ba của các cấp cao tiếp tục hình thành. Hiện nay, một sự điều chỉnh đi lên trong làn sóng thứ tư (iv) của iii rằng có lẽ đã hình thành của một căn hộ dường như đã hình thành. Nếu giả định là đúng, làn sóng thứ năm (v) đã bắt đầu và giá dự kiến ​​sẽ giảm xuống 108.00, 107.00. Quan trọng cho kịch bản này là mức 114.93.

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp dưới mức 114.93 với mục tiêu tại 108.00, 107.00.

Trường hợp khác

Vượt và củng cố trên mức 114.93 sẽ cho phép các cặp sẽ tăng lên 116.00, 118.00.

USD/JPY: phân tích sóng

USD/JPY: phân tích sóng
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi