Các cặp là trong một sự điều chỉnh. Một sự suy giảm vẫn còn có thể.

Assumingly, một xung đi xuống trong làn sóng thứ ba iii C tiếp tục hình thành. Tại địa phương, một sự điều chỉnh đi lên như làn sóng thứ hai của cấp cơ sở (ii) của iii dường như tiếp tục phát triển. Nếu giả định là đúng, cặp đôi tiếp tục giảm xuống mức 0.9500 sau khi sửa kết thúc. Một quan trọng cho kịch bản này là mức 1.0254.

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp sau khi mức 0,9894 được chia với các mục tiêu ở 0.9460.

Trường hợp khác

Vượt và củng cố trên mức 1.0254 sẽ cho phép các cặp để tiếp tục phát triển đến 1.0500.

USD/CHF: phân tích sóng

USD/CHF: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi