Một mùa thu dự kiến.

Theo mô hình một xung đi xuống trong làn sóng thứ ba iii C tiếp tục hình thành. Tại địa phương, một sự điều chỉnh trong làn sóng thứ hai của cấp cơ sở (ii) của iii dường như đã hình thành. Nếu giả định là đúng, cặp đôi tiếp tục rơi xuống theo hướng 0.9500. Quan trọng cho kịch bản này là mức 1.0002.

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp dưới mức 1.0002 với mục tiêu tại 0.9650, 0.9500.

Trường hợp khác

Vượt và củng cố trên mức 1.0002 sẽ cho phép các cặp sẽ tăng lên 1.0100, 1.0200.

USD/CHF: phân tích sóng

USD/CHF: phân tích sóng
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi