Một xu hướng giảm mạnh. Tại địa phương, các cặp là trong một sự điều chỉnh.

Assumingly, một xung đi xuống trong làn sóng thứ ba iii C tiếp tục hình thành. Tại địa phương, làn sóng đầu tiên của cấp cơ sở (i) của iii dường như đã kết thúc và điều chỉnh tăng trong sóng (ii) có hình dạng như một ngoằn ngoèo đang phát triển. Nếu giả định là đúng, cặp đôi này sẽ tiếp tục rơi xuống theo hướng 0.9500 sau khi sửa kết thúc. Quan trọng cho kịch bản này là mức 1.0254.

Lời  khuyên giao dịch

Chờ cho điều chỉnh để kết thúc và bán cặp dưới mức 1.0254 với mục tiêu tại 0.9500.

Trường hợp khác

Vượt và củng cố trên mức 1.0254 sẽ cho phép các cặp sẽ tăng lên 1.0500.

USD/CHF: phân tích sóng

USD/CHF: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi