Một sự suy giảm vẫn còn có thể.

Theo mô hình, một xung Bearish trong làn sóng thứ ba của các cấp cao tiếp tục phát triển. Hiện nay, iv sóng thứ 3 dường như đã hoàn thành hình thành, và làn sóng thứ năm đã bắt đầu phát triển trong đó sóng đầu tiên và thứ hai đã được hình thành. Là giả định là chính xác, cặp đôi này tiếp tục giảm xuống 1.3950. Một quan trọng cho kịch bản này là mức 1.4670.

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp dưới mức 1.4670 với mục tiêu tại 1.3950.

Trường hợp khác

Vượt và củng cố trên mức 1.4670 sẽ cho phép các cặp để tiếp tục phát triển đến 1.5500.

GBP/USD: phân tích sóng

GBP/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi