Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent18.60-0.06-2.56
USCrude18.20-4.45-0.2
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent127.30-3.651.01
USCrude126.60-4.45-0.2
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent13.30-0.06-2.56
USCrude12.90-2.20.1
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2