Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent108.00-0.94-3.74
USCrude108.000.296667-2.026667
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent108.20-3.651.01
USCrude108.20-4.45-0.2
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent103.00-0.94-3.74
USCrude103.000.296667-2.026667
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2