Lý do tại sao

  • Tỷ giá chính xác thế giới;;
  • Xu hướng thị trường;;
  • Phân bổ đầu tư;;
  • Giảm thiểu rủi ro..
SymbolLot Size*Expiration dateSpread *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
UKBrent 1 0.0 0 -3.66 0.36
USCrude 1 0.0 0 -6.24 0.384
SymbolLot Size*Expiration dateSpread *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
UKBrent 1 30.0 50 -0.366 0.036
USCrude 1 30.0 50 -0.624 0.0384
SymbolLot Size*Expiration dateSpread *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
UKBrent 1 0.11 0 -3.66 0.36
USCrude 1 0.10 0 -6.24 0.384
SymbolLot Size*Expiration dateSpread *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
UKBrent 100 30 50 -0.704 3.19
USCrude 100 30 50 -1.256 0.633

Đầu tư dầu

Dầu là mặt hàng giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Khi người ta tìm thấy dầu, nhu cầu cho nó trở thành lớn.Hợp đồng mua bán không khác nhau nhiều từ giao dịch tiền tệ. Dầu tư dầu là một cách có lợi nhuận và đáng tin cậy tăng vốn của bạn và lưu nó trong giai đoạn bất ổn thị trường.

  • * Spread và swap chỉ định theo các điều kiện thị trường hiện tại (dữ liệu được ghi lại trong bảng, trực tiếp từ máy chủ , và được cập nhật trong thời gian thực). Công ty có quyền thay đổi spread và swap theo các điều kiện thị trường hiện tại, tùy thuộc vào sự biến động của công cụ tài chính và / hoặc kích cỡ lãi suất, khi những thay đổi này là bắt buộc.
  • ** Swap được tínhlúc 00:00 (giờ server chỉ định trong các sàn giao dịch) trên mỗi ngày làm việc; triple swap trên được tính từ thứ sáu đến thứ hai.
  • *** Yêu cầu về margin cho cặp UKBrent và USCrude sẽ gia tăng gấp hai lần khi tin tức quan trọng được phát hành.
  • **** Một khoản phí 0.1% của hợp đồng sẽ thu khi giao dịch qua các mã UKBrent và USCrude.
  • ***** Do trên thực tế rằng lợi nhuận từ các loại CFD NYSEvà tính toán biên chế được áp dụng cho cộng tự UKBrent và USCrude ,vào ngày hết hạn tất cả các vị trí mở được đóng tại giá mới nhất của hợp đồng tương lai hoạt động và mở cửa ở mức giá đầu tiên của một hợp đồng tương lai mới.