Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent1101.00-0.06-2.56
USCrude1102.00-4.45-0.2
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent1289.00-3.651.01
USCrude1280.00-4.45-0.2
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent14.90-0.06-2.56
USCrude14.00-2.20.1
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2