Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent18.100.46-3.25
USCrude19.605.31-11.74
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent126.50-3.651.01
USCrude125.80-4.45-0.2
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent12.500.46-3.25
USCrude11.805.31-11.74
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2