Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent17.00-0.940.046667
USCrude17.400.296667-2.026667
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent125.80-3.651.01
USCrude125.70-4.45-0.2
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2
UKBrent11.80-0.940.046667
USCrude11.800.296667-2.026667
Ký hiệuKích cỡ lotSpread1Stop & LimitPhí qua đêm dài2Phí qua đêm ngắn2