Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD10068.00-71.5
XAGUSD500059.00-6.61.1
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD10094.00-61.5
XAGUSD5000186.00-5.61.1
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1001.40-41.5
XAGUSD500010.70-3-0.5
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3