Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1009.60-28.34.02
XAGUSD500016.80-14.675.14
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD10012.40-28.34.02
XAGUSD500019.60-5.61.1
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1004.40-28.34.02
XAGUSD500010.00-14.675.14
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3