Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1006.20-15.253.807
XAGUSD50005.80-22.50
XPDUSD10036.40-22.50
XPTUSD5021.20-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1006.20-15.253.807
XAGUSD50005.80-5.61.1
XPDUSD100171.40-22.50
XPTUSD50156.10-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1000.80-15.253.807
XAGUSD50000.60-22.50
XPDUSD10031.40-22.50
XPTUSD5016.00-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3