Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1008.20-134
XAGUSD500011.70-1.50.5
XPDUSD100179.60-22.50
XPTUSD5067.70-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1008.60-15.253.807
XAGUSD500011.70-5.61.1
XPDUSD100315.40-22.50
XPTUSD50202.70-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1003.40-134
XAGUSD50006.50-1.50.5
XPDUSD100175.40-22.50
XPTUSD5062.70-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3