Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD10066.00-71.5
XAGUSD500058.00-6.61.1
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD10097.00-61.5
XAGUSD5000185.00-5.61.1
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1001.40-41.5
XAGUSD500010.40-3-0.5
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3