Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1006.20-105.1946.55
XAGUSD50005.90-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1009.00-28.34.55
XAGUSD50008.70-5.61.1
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1000.90-105.1946.55
XAGUSD50000.80-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3