Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1006.70-134
XAGUSD500012.50-1.50.5
XPDUSD100148.70-22.50
XPTUSD5043.70-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1006.70-15.253.807
XAGUSD500012.50-5.61.1
XPDUSD100148.70-22.50
XPTUSD5043.70-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1001.90-134
XAGUSD50007.30-1.50.5
XPDUSD100145.40-22.50
XPTUSD5038.70-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3