Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1005.90-134
XAGUSD50005.70-1.50.5
XPDUSD100123.30-22.50
XPTUSD5018.50-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1006.40-15.253.807
XAGUSD50005.70-5.61.1
XPDUSD100255.40-22.50
XPTUSD50153.00-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1001.10-134
XAGUSD50000.50-1.50.5
XPDUSD100115.40-22.50
XPTUSD5013.50-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3