Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1006.20-134
XAGUSD50006.60-1.50.5
XPDUSD100118.40-22.50
XPTUSD5032.00-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1006.60-15.253.807
XAGUSD50006.60-5.61.1
XPDUSD100259.80-22.50
XPTUSD50167.00-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3
XAUUSD1001.40-134
XAGUSD50001.40-1.50.5
XPDUSD100119.80-22.50
XPTUSD5027.00-22.50
Ký hiệuKích cỡ lot1Spread2Stop & LimitPhí qua đêm dài3Phí qua đêm ngắn3