Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AAPL 187.34 187.37 0.3 -0.1 -0.2
#CSCO 53.39 53.4 0.1 -0.1 -0.2
#FB 162.17 162.22 0.3 -0.1 -0.2
#HPQ 20.05 20.06 0.2 -0.1 -0.2
#INTC 54.21 54.23 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 117.67 117.68 0.6 -0.1 -0.2
#GOOG 1201.14 1202.6 12.8 -0.1 -0.2
#PEP 117.82 117.84 0.5 -0.1 -0.2
#PYPL 101.55 101.58 0.4 -0.1 -0.2
#NVDA 176.5 176.56 0.5 -0.1 -0.2
#TSLA 268.64 268.87 12.7 -0.1 -0.2
#SBUX 71.26 71.27 0.2 -0.1 -0.2
#AMGN 191.91 191.99 1.4 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AAPL 187.34 187.37 0.4 -0.1 -0.2
#CSCO 53.39 53.4 3.0 -0.1 -0.2
#FB 162.17 162.22 0.3 -0.1 -0.2
#HPQ 20.05 20.06 0.2 -0.1 -0.2
#INTC 54.21 54.23 0.2 -0.1 -0.2
#MSFT 117.67 117.68 0.6 -0.1 -0.2
#GOOG 1201.14 1202.6 10.1 -0.1 -0.2
#PEP 117.82 117.84 0.5 -0.1 -0.2
#PYPL 101.55 101.58 0.4 -0.1 -0.2
#NVDA 176.5 176.56 0.5 -0.1 -0.2
#TSLA 268.64 268.87 12.7 -0.1 -0.2
#SBUX 71.26 71.27 0.2 -0.1 -0.2
#AMGN 191.91 191.99 1.4 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AAPL 187.34 187.37 0.3 -0.1 -0.2
#CSCO 53.39 53.4 3.0 -0.1 -0.2
#FB 162.17 162.22 0.3 -0.1 -0.2
#HPQ 20.05 20.06 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 54.21 54.23 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 117.67 117.68 0.3 -0.1 -0.2
#GOOG 1201.14 1202.6 10.6 -0.1 -0.2
#PEP 117.82 117.84 0.4 -0.1 -0.2
#PYPL 101.55 101.58 0.3 -0.1 -0.2
#NVDA 176.5 176.56 1.5 -0.1 -0.2
#TSLA 268.64 268.87 12.7 -0.1 -0.2
#SBUX 71.26 71.27 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 191.91 191.99 1.9 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD