Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AAPL 167.51 167.54 0.4 -0.1 -0.2
#CSCO 46.82 46.83 0.1 -0.1 -0.2
#FB 141.58 141.61 0.4 -0.1 -0.2
#HPQ 22.42 22.44 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 47.24 47.25 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 107.54 107.56 0.2 -0.1 -0.2
#GOOG 1050.09 1051.73 25.9 -0.1 -0.2
#PEP 116.78 116.8 0.2 -0.1 -0.2
#PYPL 84.64 84.68 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 147.27 147.44 1.2 -0.1 -0.2
#TSLA 364.89 365.69 3.9 -0.1 -0.2
#SBUX 65.65 65.67 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 194.5 194.74 1.3 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AAPL 167.51 167.54 0.4 -0.1 -0.2
#CSCO 46.82 46.83 3.0 -0.1 -0.2
#FB 141.58 141.61 0.4 -0.1 -0.2
#HPQ 22.42 22.44 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 47.24 47.25 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 107.54 107.56 0.2 -0.1 -0.2
#GOOG 1050.09 1051.73 23.9 -0.1 -0.2
#PEP 116.78 116.8 0.3 -0.1 -0.2
#PYPL 84.64 84.68 0.4 -0.1 -0.2
#NVDA 147.27 147.44 1.6 -0.1 -0.2
#TSLA 364.89 365.69 3.3 -0.1 -0.2
#SBUX 65.65 65.67 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 194.5 194.74 0.7 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
Ký hiệuHiệuBánMuaSpread1phí qua đêm mua2phí qua đêm bán2
#AAPL 167.51 167.54 0.2 -0.1 -0.2
#CSCO 46.82 46.83 0.2 -0.1 -0.2
#FB 141.58 141.61 0.3 -0.1 -0.2
#HPQ 22.42 22.44 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 47.24 47.25 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 107.54 107.56 0.1 -0.1 -0.2
#GOOG 1050.09 1051.73 27.3 -0.1 -0.2
#PEP 116.78 116.8 0.2 -0.1 -0.2
#PYPL 84.64 84.68 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 147.27 147.44 1.7 -0.1 -0.2
#TSLA 364.89 365.69 4.7 -0.1 -0.2
#SBUX 65.65 65.67 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 194.5 194.74 0.8 -0.1 -0.2
Điều chỉnh Cổ tức (?)
Ký hiệuHiệuEx-cổ tức ngàyCổ tức thanh toánLoại tiền tệ
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD