Một sự suy giảm có thể tiếp tục.

Trên biểu đồ 4 giờ sau khi đã tăng lên mức cao 2 tháng của nó thì giá cả được điều chỉnh xuống. Việc điều chỉnh giảm có thể đạt mức 34.90 (23,6% điều chỉnh), 34.50 và 34.00 (38,2% điều chỉnh). Một sự tăng trưởng sẽ tiếp tục nếu giá quay lên và củng cố trên mức 36.35. Trong trường hợp này, các mục tiêu cho Bulls sẽ là mức 37.50 (sửa 38,2% cho xu hướng trung hạn).

Trên biểu đồ ngày, giá đã đạt đến dòng fan 50,0% chỉ đạo xuống có thể dẫn đến một sự suy giảm chậm dần và đạt mức 33.80 (23,6% điều chỉnh), gần chéo với vòng cung 38,2%. Một sự tăng trưởng sẽ tiếp tục nếu giá phá vỡ đường dây fan và củng cố trên mức 36.20. Trong trường hợp này, mục tiêu đầu tiên sẽ là mức 37.50 (38,2% điều chỉnh).

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp giá từ mức 34.90 với mục tiêu tại 34.50, 34.00 và dừng lỗ tại 35.30.

Trường hợp khác

Mua cặp giá củng cố giá trên mức 36.35 với mục tiêu tại 37.50 và dừng lỗ tại 36.00.

Brent: phân tích Fibonacci

Brent: phân tích Fibonacci
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi