GBP/TRY, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp giá đang giao dịch trên MA thấp của Bollinger Bands. Giá vẫn dưới mức trung bình chuyển động của nó được đạo xuống. RSI quay xuống lại ngay trên vùng bán quá mức như nó đã thất bại MA dài hơn. Tuy nhiên Composite đang di chuyển lên và sắp kiểm tra MA của mình.

GBP/TRY: phân tích kỹ thuật

GBP/TRY, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp giá đang rơi về phía MA giữa Bollinger Bands. Giá vẫn dưới EMA130 và EMA65 đang chỉ đạo xuống. RSI quay xuống trong vùng Bearish dưới 60 nhãn hiệu. Composite chối cũng ở mức rất cao.

GBP/TRY: phân tích kỹ thuật

Mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 4.0854 (mức thấp ngắn hạn), 4.0668 (50% Fibonacci retracement), 3.9922 (tháng 4 năm 2015 xuống mức thấp).

Ngưỡng kháng cự: 4.1613 (mức cao  ngắn hạn), 4.2123 (61.8% retracement), 4.2654 (tháng mức cao).

Lời khuyên giao dịch

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức 4.0636 với các mục tiêu ở 4.0012 và dừng lỗ tại 4.0855. Hiệu lực - 2-3 ngày.

Vị trí dài có thể được mở từ mức 4.1673 với các mục tiêu ở 4.2053 và dừng lỗ tại 4.1575. Hiệu lực - 2-3 ngày.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi