Một sự điều chỉnh giảm có thể tiếp tục.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi này tiếp tục giao dịch trong kênh đi lên. Giá kiểm tra lại mức cao hai tháng của nó gần mức 0.7250 và hiện đang điều chỉnh. Hiện nay, mức độ quan trọng có vẻ là ở 0.7200. phân hủy của nó có thể dẫn đến sự sụt giảm về phía 0.7185 (23,6% điều chỉnh), 0.7165 (chéo giữa giá và tăng dần 38,2% dòng quạt) và 0.7150 (38,2% điều chỉnh). Một ngược lại giá cả và một đột phá về mức độ 0.7244 sẽ cho phép các cặp sẽ tăng lên 0.7300.

Trên biểu đồ ngày, giá đạt arc 61,8%, dọc theo đó nó có thể tiếp tục rơi xuống theo hướng (chỉnh 61.8%) 0.7160, và có thể là 0.7097 (50% sửa chữa). Một sự tăng trưởng hướng tới 0.7295 và 0.7360 có thể tiếp tục sau khi một breakout của mức 0.7250.

Lời khuyên giao dịch

Lệnh ngắn có thể được mở từ mức 0.7200 với mục tiêu tại 0.7160, 0.7097 và dừng lỗ tại 0.7230.

Trường hợp khác

Vị trí dài có thể được mở từ mức 0.7250 với mục tiêu tại 0.7300, 0.7360 và dừng lỗ tại 0.7210.

AUD/USD: phân tích theo Fibonacci

AUD/USD: phân tích theo Fibonacci
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi