Một sự tăng trưởng có khả năng tiếp tục.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá tăng trở lại từ mức 15.16 (38,2% điều chỉnh). mục tiêu tiếp theo của nó dường như là 15.39 (23,6% điều chỉnh), 15.55 và 15.75. Một xu hướng giảm đối với 14.97 (50% điều chỉnh) và 14.79 (61,8% điều chỉnh) có thể tiếp tục sau khi hợp nhất giá dưới mức 15.16.

Trên biểu đồ ngày, giá vẫn còn trong một tam giác hình thành với mức 15.25 (23,6% điều chỉnh) và tăng dần 38,2% dòng quạt. Một đột phá của cấp độ này có thể dẫn đến một sự phát triển dọc theo dòng quạt về phía 15.45 và 15.75. Một mùa thu đối với 14.95 (38,2% điều chỉnh) và 14.70 (50% chỉnh) có thể tiếp tục từ mức 15.10.

Lời khuyên giao dịch

Vị trí dài có thể được mở từ mức giá hiện tại với mục tiêu tại 15.39, 15.55, 15.75 và dừng lỗ tại 15.16.

Trường hợp khác

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức 15.10 với mục tiêu tại 14.97, 14.79, 14,70 và dừng lỗ tại 15.25.

XAG/USD: phân tích theo Fibonacci

XAG/USD: phân tích theo Fibonacci
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi