Giá này có thể sẽ tiếp tục giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi này đang giao dịch gần 2.9370 (50,0% điều chỉnh). Một phân tích về mức độ này sẽ cho phép giá cả giảm xuống 2.9275 (61,8% điều chỉnh), 2.9160 và 2.9080. Nếu giá lần lượt lên và vượt qua mức 2.9469 (38,2% điều chỉnh), nó có thể tiếp tục phát triển để 2.9590 (23,6% điều chỉnh) và 2.9780.

Trên biểu đồ hàng ngày, giá cả được kiểm định mức độ 2.9335 (50,0% điều chỉnh). Nếu mức này bị phá vỡ, giá sẽ đi về phía 2.9080 (61,8% điều chỉnh). Nếu giá tăng trở lại từ mức 2.9335, mục tiêu gần nhất để Bulls sẽ là 2.9600 (23,6% điều chỉnh).

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp từ mức hiện tại với mục tiêu tại 2.9275, 2.9160, 2.9080 và dừng lỗ tại 2.9450.

Trường hợp khác

Mua cặp từ mức 2.9469 với mục tiêu tại 2.9590, 2.9780 và dừng lỗ tại 2.9390.

USD/TRY: phân tích theo Fibonacci

USD/TRY: phân tích theo Fibonacci
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi