USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đôi này đang được giao dịch dưới đường MA giữa Bollinger Bands và đang thử nghiệm tại đường xu hướng tăng dần từ bên dưới. Giá vẫn giữa EMA130 và EMA65, cả hai ngang. RSI là về để kiểm tra MA dài hơn. Composite được thử nghiệm cuối cùng của kháng tháng Giêng. Các chỉ số đã hình thành một phân kỳ với đường RSI cho thấy sự sụt giảm trong giá thành.

USD/CHF: phân tích kỹ thuật

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi này đang được giao dịch trên MA giữa Bollinger Bands. Giá vẫn giữa EMA130 và EMA65 mà quay theo chiều ngang. RSI bật lên trong vùng Bullish 50 nhãn hiệu. Composite bật lên tốt. MA cho cả hai chỉ số cho thấy một điểm yếu của thị trường.

USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Mức độ quan trọng

Mức hỗ trợ: 0.9885 (mức thấp địa phương), 0.9851 (tháng mức thấp), 0.9726 (hoạt động thương mại).

Ngưỡng kháng cự: 0.9967 (mức cao địa phương), 1.0104 (hoạt động thương mại), 1.0250 (đầu mức cao tháng Hai).

Lời khuyên giao dịch

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức 0.9875 với các mục tiêu ở 0.9774 và dừng lỗ tại 0.9905. Hiệu lực - 1-2 ngày.

Vị trí dài có thể được mở từ mức 0.9980 với các mục tiêu ở 1.0094 và dừng lỗ tại 0.9945. Hiệu lực - 1-2 ngày.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi