USD/TRY, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đôi này đang trong dải Bollinger thấp hơn kinh doanh. Giá vẫn dưới EMA50 và EMA 100, nhưng trên EMA144 rằng đang hướng theo chiều ngang. MACD histogram trong vùng tiêu cực và khối lượng của nó là không thay đổi. dòng DI và ADX đang di chuyển xuống.

USD/TRY: phân tích kỹ thuật

USD/TRY, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi này đang được giao dịch theo MA giữa Bollinger Bands. Giá vẫn dưới EMA 50, EMA 100 và EMA144 đạo theo chiều ngang. MACD histogram là gần đường zero và khối lượng của nó là rất thấp. dòng DI đang đi xuống trong khi ADX nằm ngang.

USD/TRY: phân tích kỹ thuật

Các mức chính

Mức hỗ trợ: 2.9173, 2.9053, 2.8992, 2.8878, 2.8764, 2.8606, 2.7556.

Mức kháng cự: 2.9451, 2.9616, 2.9694, 2.9936, 3.0097, 3.0206, 3.0467, 3.0590.

Lời khuyên mại

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức 2.9173 với mục tiêu tại 2.9053, 2.8764 và dừng lỗ tại 2.9350.

Vị trí dài có thể được mở từ mức 2.9400 với mục tiêu tại 2.9616, 2.9700 và dừng lỗ tại 2.9250.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi