Giá có thể tiếp tục tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi này đang điều chỉnh sau một mùa thu dài hướng tới mức thấp nhất kể từ tháng mười năm 2015. Mục tiêu đầu tiên của việc điều chỉnh có thể là mức 0,9805 (trường hợp thay đổi 23,6% đối với xu hướng ngắn hạn và 50,0% chỉnh cho xu hướng trung hạn đã tập trung). Nếu mức này bị phá vỡ ra, giá sẽ tiếp tục phát triển để 0.9888 (38,2% điều chỉnh) và 0.9955 (50,0% điều chỉnh). Nếu giá quay xuống, trở về mức đáy tháng mười của nó và phá vỡ mức 0.9670, nó sẽ tiếp tục giảm xuống còn 0.9595.

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đôi này là giữa các cấp chính của 0.9800 (50,0% điều chỉnh) và 0.9680 (61,8% điều chỉnh). Những đột phá của một trong những trên sẽ cho phép giá cả tăng lên tới 0.9915 (38,2% điều chỉnh) trong trung hạn. Ngoài ra, sự phân hủy của 0.9680 sẽ dẫn đến sự sụt giảm đến 0.9595.

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp từ mức 0.9805 với mục tiêu tại 0.9888, 0.9955 và dừng lỗ tại 0.9780.

Trường hợp khác

Bán cặp nếu giá quay xuống và rơi xuống dưới mức 0.9730 với mục tiêu tại 0.9680, 0.9595 và dừng lỗ tại 0.9790.

USD/CHF: phân tích theo Fibonacci

USD/CHF: phân tích theo Fibonacci
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi