Một sự tăng trưởng dự kiến.

Theo mô hình, làn sóng thứ ba 3 của cấp cao tiếp tục phát triển. Tại địa phương, một sự điều chỉnh như sóng (ii) của iii dường như đã kết thúc. Nếu giả định là đúng, làn sóng thứ ba (iii) đã bắt đầu hình thành, và cặp đôi tiếp tục tăng trưởng để 1.1150-1.1250. Một quan trọng cho kịch bản này là mức 1.0786 sự cố trong đó sẽ dẫn đến sự sụt giảm đến 1.0710-1.0630.

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp từ sửa chữa, trên mức 1.0786 với các mục tiêu ở 1.1150-1.1250.

Trường hợp khác

Các sự cố và củng cố dưới mức 1.0786 sẽ cho phép các cặp để tiếp tục rơi xuống 1.0710-1.0630.

EUR/USD: phân tích sóng

EUR/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi