Một xu hướng giảm mạnh.

Giả sử làn sóng thứ năm của cấp cao tiếp tục hình thành trong đó một xung Bearish như làn sóng thứ ba của các cấp cơ sở (iii) của v được phát triển. Nếu giả định là đúng, cặp giá tiếp tục giảm xuống 0.6755. Mức quan trọng cho viễn cảnh này là mức 0.6958.

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp giá điều chỉnh dưới mức 0.6958 với mục tiêu tại 0.6755.

Trường hợp khác

Giá phá vỡ và củng cố trên mức 0.6958 sẽ cho phép cặp giá tiếp tục phát triển tại 0.7100-0.7300.

AUD/USD: phân tích sóng

AUD/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi