Một xu hướng giảm dài hạn tiếp tục.

Vào ngày thứ Sáu, cặp giá bị phá vỡ các mức quan trọng của viễn cảnh tăng giá và tiếp tục giảm. Nhiều khả năng xu hướng giảm dài hạn tiếp tục. Hiện nay một xung Bearish trong làn sóng thứ ba 3 dường như đang được hình thành trong đó sóng thứ năm của cấp v cơ sở của 3 được phát triển. Nếu giả định là đúng, cặp giá có khả năng rơi xuống 0.6700, 0.6570. Quan trọng cho viễn cảnh này là mức 0.7044.

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp giá dưới mức 0.7044 với mục tiêu tại 0.6700, 0.6570.

Trường hợp khác

Giá phá vỡ và củng cố trên mức 0.7044 sẽ cho phép cặp giá tăng lên 0.7300, 0.7400.

AUD/USD: phân tích sóng

AUD/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi