Một xu hướng giảm mạnh.

Xu hướng giảm tiếp tục hình thành trong làn sóng thứ ba về mức độ cao cấp iii của 3. Hiện nay, làn sóng thứ ba (iii) của cấp cơ sở dường như được hình thành và nếu giả thiết là đúng, cặp đôi tiếp tục giảm, tiến sát ngưỡng 1.4000 . Quan trọng cho kịch bản này là mức 1.4473, một breakout trong đó sẽ cho phép các cặp sẽ tăng lên 1.4935.

Lời khuyên giao dịch

Bán cặp dưới mức 1.4473 với mục tiêu tại 1.4000.

Trường hợp khác

Giá  breakout và củng cố trên mức 1.4473 sẽ cho phép các cặp sẽ tăng lên 1.4935.

GBP/USD: phân tích sóng

GBP/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi