USD/TRY, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đôi này đang được giao dịch ở dải Bollinger phía trên. Các EMA50, EMA 100 và EMA1440 vẫn dưới mức giá và hướng lên. MACD histogram trong vùng tích cực, trong khi khối lượng của nó vẫn không thay đổi. Dòng DI đang đi xuống, trong khi ADX đang chuyển động theo chiều ngang.

USD/TRY: phân tích kỹ thuật

USD/TRY, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi này đang được giao dịch theo MA giữa Bollinger Bands. Giá vẫn ở trên EMA50, EMA100 và EMA144 được đạo diễn lên. MACD histogram trong vùng tích cực, trong khi khối lượng của nó là rất thấp và không thay đổi. Dòng DI chéo nhau hơn và đầu theo hướng ngược nhau, trong khi ADX đang chuyển động theo chiều ngang.

USD/TRY: phân tích kỹ thuật

Mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 3.0168, 2.9953, 2.9694, 2.9619, 2.9316.

Các mức kháng cự: 3.0463, 3.0734 (kết thúc của mức cao chín).

Lời khuyên giao dịch

Lệnh chờ mua có thể được đặt ở mức 3.0168 với mục tiêu tại 3.0463, 3.0734 và dừng lỗ tại 3.0020.

Lệnh chờ bán có thể được đặt ở mức 3.0463 với mục tiêu tại 3.0300 và dừng lỗ tại 3.0560.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi