USD/TRY, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đôi này đang được giao dịch theo MA giữa Bollinger Bands. Giá vẫn giữa EMA50 và EMA100 song song với nhau. MACD histogram trong vùng tích cực, khối lượng của nó là rất thấp và không thay đổi. ADX cho thấy một mùa thu, dòng DI qua mỗi khác và hướng xuống.

USD/TRY: phân tích kỹ thuật

USD/TRY, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi này đang giao dịch gần MA trên của Bollinger Bands. Giá vẫn ở trên EMA50, EMA100 và EMA144 song song với nhau. MACD histogram trong vùng tích cực và khối lượng của nó là rất thấp. Dòng DI di chuyển theo hướng ngược nhau, trong khi ADX đang tăng trưởng.

USD/TRY: phân tích kỹ thuật

Mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 2.9232 (MA giữa Bollinger Bands), 2.9053, 2.8992 (EMA100).

Các mức kháng cự: 2.9311, 2.9478, 2.9699 (MA trên của Bollinger Bands), 2.9956 (giữa mức cao Tháng Mười Hai).

Lời khuyên giao dịch

Trong khi chờ lệnh mua có thể được đặt ở mức 2.9232 với mục tiêu tại 2.9311. Hiệu lực - 1-2 ngày.

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức 2.9230 với mục tiêu tại 2.9157 và dừng lỗ tại 2.9250. Hiệu lực - 1-2 ngày.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi