Một xu hướng giảm mạnh. Trong ngắn hạn cặp giá trong điều chỉnh.

Một hình thành của sóng C của 2 về mức cao cấp vẫn tiếp tục trong đó một cấu trúc xung dự kiến ​​phát triển. Giả sử một sự điều chỉnh tăng trong làn sóng ii của C hiện đang sắp kết thúc. Nếu giả định là đúng, cặp giá tiếp tục rơi xuống theo hướng mức 0.9470 sau khi điều chỉnh kết thúc.

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp giá trên mức 0.9855 với mục tiêu tại 1.0050, 1.0120.

Trường hợp khác

Giá phá vỡ và củng cố dưới mức 0.9855 sẽ cho phép cặp giá giảm xuống 0.9470.

USD/CHF: phân tích sóng

USD/CHF: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi