Một xu hướng đi lên mạnh mẽ.

Một xung lên trong làn sóng thứ năm của cấp v cấp cao của 5 (3) tiếp tục hình thành. Trong ngắn hạn, một xung lên dường như được hình thành trong đó một phần mở rộng của làn sóng thứ ba (iii) được hình thành. Nếu giả định là chính xác và giá không phá vỡ các mức quan trọng tại 1.3848, cặp giá tiếp tục phát triển tại 1.4100-1.4200.

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp giá điều chỉnh trên mức 1.3848 với các mục tiêu ở 1.4100-1.4200.

Trường hợp khác             

Giá phá vỡ và củng cố dưới mức 1.3848 sẽ cho phép cặp giá liên tục giảm đến 1.3280.

USD/CAD: phân tích sóng

USD/CAD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi