Cặp tiền đang chịu áp lực. Một sự suy giảm tiếp tục.

Giả sử một sự điều chỉnh Bearish như sóng B của cấp cao tiếp tục hình thành. Hiện nay một sự suy giảm đang có các cấu trúc ba sóng, cho thấy một sự phát triển của một tam giác chéo trong sóng c của B. Nếu giả định là đúng, cặp giá có thể bật lên và bắt đầu phát triển đến 1.5236 trong ngắn hạn. Nếu mức 1.5236 được chia ra, một xu hướng đi lên trong cặp giá bắt đầu trong trung hạn.

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp giá sau khi giá phá vỡ về mức 1.5236 với các mục tiêu ở 1.5700-1.5900.

Trường hợp khác

Giá phá vỡ và củng cố dưới mức ngưỡng 1.4980 sẽ cho phép cặp giá liên tục giảm tại 1.4820-1.4750.

GBP/USD: phân tích sóng

GBP/USD: phân tích sóng

GBP/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi