Một xu hướng giảm mạnh.

Giả sử một xung xuống như một khởi đầu làn sóng đầu tiên (i) đã hoàn thành hình thành. Trong ngắn hạn, một sự điều chỉnh tăng (ii) có vẻ được hình thành. Nếu giả định là đúng, cặp giá tiếp tục giảm sau khi điều chỉnh kết thúc. Mức quan trọng cho viễn cảnh này là mức 1.0329 sau khi giá phá vỡ trong đó cặp giá sẽ tiếp tục phát triển tại 1.0400-1.0440.

Lời khuyên giao dịch

Chờ cho điều chỉnh kết thúc và bán cặp giá dưới mức 1.0329 với các mục tiêu ở 0.9500-0.9400.

Trường hợp khác

Giá phá vỡ và củng cố trên mức 1.0329 sẽ cho phép cặp giá tiếp tục phát triển tại 1.0400-1.0440.

USD/CHF: phân tích sóng

USD/CHF: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi