Cặp là trong điều chỉnh.

Có lẽ, một sự điều chỉnh Bearish trong sóng 2 tiếp tục hình thành, trong đó sóng đầu tiên một của 2 hình như một chữ chi (a) (b) (c) là xong. Nếu giả định là đúng, cặp đôi này sẽ phát triển đến mức 0.7300 trong tương lai gần. Việc quan trọng cho kịch bản này là mức 0.6905, một sự cố trong đó sẽ dẫn đến một sự tiếp nối của Xu hướng giảm dài hạn.

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp trên mức 0.7130 với mục tiêu tại 0.7330.

Trường hợp khác

Các sự cố và củng cố dưới mức 0.6905 sẽ cho phép các cặp giảm xuống 0.6800, 0.6700.

AUD/USD: phân tích sóng

AUD/USD: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi