Một xu hướng giảm mạnh.

Theo mô hình một xung đi xuống trong làn sóng đầu tiên (i) đã hoàn thành hình thành. Tại địa phương, một sự điều chỉnh (ii) có vẻ được hình thành và nếu giả thiết là đúng, cặp đôi tiếp tục giảm sau khi nó kết thúc. Việc quan trọng cho kịch bản này là mức 1.0329, một breakout trong số đó sẽ dẫn đến một sự tăng trưởng đến 1.0400, 1.0440.

LỜi khuyên giao dịch

Bán cặp dưới mức 1.0329 với mục tiêu tại 0.9500, 0.9400.

Trường hợp khác

Các breakout và củng cố trên mức 1.0329 sẽ cho phép các cặp sẽ tăng lên 1.0400, 1.0440.

USD/CHF: phân tích sóng

USD/CHF: phân tích sóng
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi