EUR/TRY, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp giá bật ra khỏi các MA giữa Bollinger Bands và rơi xuống. Giá vẫn dưới EMA130 và EMA65, cả hai hướng xuống. RSI đảo ngược xuống trong vùng Bearish và sắp kiểm tra MA của mình. Composite cũng đang di chuyển xuống phía MA của mình. Cả hai chỉ số hình thành một phân kỳ với giá cả trong khi MA của họ cho thấy một sức mạnh của thị trường.

EUR/TRY: phân tích kỹ thuật

EUR/TRY, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp giá đang di chuyển dọc theo dải Bollinger thấp hơn. Giá vẫn bên dưới EMA65 và EMA130, cả hai hướng theo chiều ngang. RSI đang giảm đi từ MA dài hơn. Composite là về test lại hỗ trợ gần nhất của nó. MA cho cả hai chỉ số cho thấy một điểm yếu của thị trường.

EUR/TRY: phân tích kỹ thuật

Mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 3.0651 (mức thấp ngắn hạn), 3.0510 (giao dịch đang hoạt động), 3.0234 (mức thấp tuần trước).

Các mức kháng cự: 3.0970 (mức cao ngắn hạn), 3.1027 (EMA130 trên biểu đồ 4 giờ), 3.1077 (31.8% Fibonacci retracement cho xu hướng ngắn hạn).

Lời khuyên giao dịch

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức 3.0640 với mục tiêu tại 3.0290 và dừng lỗ tại 3.0770.

Vị trí dài có thể được mở trên mức 3.0879 với mục tiêu tại 3.1060 và dừng lỗ tại 3.0780.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi