Các cặp có thể tiếp tục phát triển.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá cả được trồng dọc theo các dòng quạt 38,2%, trong đó phục vụ như là một hỗ trợ cho nó. Giá vẫn có tiềm năng tăng trưởng, nhưng sự chuyển động lên phía 1.3400-1.3420 có thể tiếp tục chỉ sau khi đột phá về mức độ 1.3350. Ngoài ra, nếu giá quay xuống và củng cố dưới mức 1.3317 (23,6% điều chỉnh), nó sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1.3266 (38,2% điều chỉnh).
Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đôi này cũng đang phát triển cùng một 38,2% dòng quạt lên phía 1.3420 (0.0% điều chỉnh). Tuy nhiên, nếu giá đảo ngược và phá vỡ mức 1.3260, nó sẽ giảm thấp hơn 1.3135 (23,6% điều chỉnh).

Lời khuyên giao dịch

Mua cặp trên mức 1.3350 với mục tiêu tại 1.3400, 1.3420 và dừng lỗ tại 1.3320.

Trường hợp khác

Bán cặp sau khi giá hợp nhất dưới mức 1.3317 với mục tiêu tại 1.3266 và dừng lỗ tại 1.3340.

USD/CAD: phân tích theo  Fibonacci

USD/CAD: phân tích theo  Fibonacci
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi