Một sự điều chỉnh đi lên có thể bắt đầu.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi đang trong xu hướng giảm mạnh. Hiện nay, giá đang cố gắng hồi phục từ mức 14.12 và tăng cường đến 14.44 và 14.64 (chỉnh 23,6%).

Các biểu đồ ngày cho thấy một hình ảnh thú vị hơn. Giá đã thử nghiệm mức 14.13 (100,0% điều chỉnh). Mức này được coi là một mức độ quan trọng, các sự cố trong đó có thể dẫn đến một sự suy giảm đến 13.85 và 13.50. Tuy nhiên, giá có nhiều khả năng để cải thiện và tăng mức 14.40, 14.70 và 14.89 (61,8% điều chỉnh). Cần lưu ý rằng sự điều chỉnh cho các xu hướng ngắn hạn và trung hạn đã tập trung ở các khu vực của 14.89-14.96 và làm cho nó một sức đề kháng rất mạnh mẽ.

Lời khuyên giao dịch

Hiện nay, vị trí lâu dài dường như thích hợp hơn nhiều và có thể được mở từ mức 14.40 với mục tiêu tại 14.70, 14.89 và dừng lỗ tại 14.10.

Viễn cảnh khác

Vị trí ngắn có thể được mở nếu giá củng cố dưới mức 14.13 với mục tiêu tại 13.85, 13.50 và dừng lỗ tại 14.30.

XAG/USD: phân tích theo Fibonacci

XAG/USD: phân tích theo Fibonacci
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi