FDAX, D1

Trên biểu đồ D1, xu hướng giảm vẫn đang có hiệu lực: thiết bị đã vượt qua biên dưới của Bollinger Bands từ trên xuống, tiếp tục đà giảm. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu cho việc mở các lệnh bán. Stochastic nằm trên biên giới của vùng trung lập với vùng quá bán, đường tín hiệu dao động hướng xuống dưới.

FDAX, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị đang giảm dọc theo đường dưới cùng của Bollinger Bands; phạm vi giá được mở rộng, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu đi qua mức 0 và thân của biểu đồ từ trên cao, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh bán. Stochastic rời khỏi vùng quá bán, và đường tín hiệu của bộ dao động hướng lên trên.

Các mức chính

Mức kháng cự: 10952.6, 11004.8, 11094.7, 11144.1, 11265.9, 11341.4, 11442.9, 11512.5, 11605.4, 11660.5.

Mức hỗ trợ: 10836.5, 10755.3.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 10755.3 và cắt lỗ tại 10952.6 trong ngắn hạn. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở từ 11004.8 với mục tiêu tại 11094.7. Cắt lỗ — 10952.6. Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

DAX30 index of the German stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
11436.211426.2100

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm10888.5
Take Profit10755.3
Stop Loss10952.6
Mức hỗ trợ10755.3, 10836.5, 10952.6, 11004.8, 11094.7, 11144.1, 11265.9, 11341.4, 11442.9, 11512.5, 11605.4, 11660.5

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm11004.8
Take Profit11094.7
Stop Loss10952.6
Mức hỗ trợ10755.3, 10836.5, 10952.6, 11004.8, 11094.7, 11144.1, 11265.9, 11341.4, 11442.9, 11512.5, 11605.4, 11660.5
FDAX: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi