USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, cặp này đang giao dịch ở phần dưới của Bollinger Bands. Chỉ số đảo chiều xuống dưới, và phạm vi giá đã mở rộng một chút, đó là cơ sở cho sự suy giảm tiếp theo của cặp tỷ giá. MACD histogram đang điều chỉnh trong vùng trung lập, tín hiệu cho việc đi vào thị trường chưa được hình thành. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng để mở lệnh.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đã được điều chỉnh tới dòng dưới cùng của Bollinger Bands. Mức hỗ trợ chính là 0.9916. Chỉ báo được hướng theo chiều ngang và phạm vi giá đang mở rộng, cho biết sự tiếp tục của xu hướng giảm. MACD histogram bắt đầu suy giảm khi hình thành tín hiệu bán. Stochastic rời khỏi vùng vượt bán, hình thành một tín hiệu mạnh để mở các lệnh mua.

Các mức chính

Mức kháng cự: 0.9961, 1.0007, 1.0041, 1.0067, 1.0091, 1.0126.

Mức hỗ trợ: 0.9915, 0.9893, 0.9877, 0.9848.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở dưới 0.9910 với mục tiêu tại 0.9835 và cắt lỗ tại 0.9950. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở trên 0.9950 với mục tiêu tại 0.9990 và cắt lỗ tại 0.9935. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.999990.9997326

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9905
Take Profit0.9835
Stop Loss0.9950
Mức hỗ trợ0.9848, 0.9877, 0.9893, 0.9915, 0.9961, 1.0007, 1.0041, 1.0067, 1.0091, 1.0126

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9955
Take Profit0.9990
Stop Loss0.9935
Mức hỗ trợ0.9848, 0.9877, 0.9893, 0.9915, 0.9961, 1.0007, 1.0041, 1.0067, 1.0091, 1.0126
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi