XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, một sự điều chỉnh của xu hướng tăng được quan sát thấy, thiết bị đã chạm tới đường biên trên của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng, phản xạ khả năng tiếp tục chuyển động lên. Biểu đồ MACD tăng khối lượng của nó trong vùng tích cực. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá mua, đường tín hiệu của bộ dao động đang đảo chiều xuống.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, cũng có sự điều chỉnh giảm, công cụ đang giao dịch quanh đường trung bình của dải Bollinger, phạm vi giá đang thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động đang đảo chiều xuống dưới.

Các mức chính

Mức kháng cứ: 1241.89, 1243.27, 1257.05, 1267.00.

Mức hỗ trợ: 1235.54, 1233.22, 1229.84, 1227.13, 1221.04, 1216.61, 1211.13, 1203.67, 1196.18.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 1241.89, 1243.27 và cắt lỗ 1233.22.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 1227.13 với mục tiêu tại 1221.04. Cắt lỗ là 1229.84.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1274.841274.0282

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm1236.75
Take Profit1241.89, 1243.27
Stop Loss1233.22
Mức hỗ trợ1196.18, 1203.67, 1211.13, 1216.61, 1221.04, 1227.13, 1229.84, 1233.22, 1235.54, 1241.89, 1243.27, 1257.05, 1267.00

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1227.13
Take Profit1221.04
Stop Loss1229.84
Mức hỗ trợ1196.18, 1203.67, 1211.13, 1216.61, 1221.04, 1227.13, 1229.84, 1233.22, 1235.54, 1241.89, 1243.27, 1257.05, 1267.00
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi