YM, D1

Biểu đồ D1 cho thấy sự điều chỉnh của chuyển động tăng trưởng. Công cụ đang giao dịch giữa đường trên và giữa của dải Bollinger. Phạm vi giá được mở rộng. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic đã vượt qua vùng quá mua từ bên dưới, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh bán; các đường dao động đang đảo chiều xuống.

YM, H4

Trên biểu đồ H4, cũng có sự điều chỉnh giảm và thiết bị đang giao dịch tại đường trung tâm của Bollinger Bands. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực. Đường tín hiệu đi qua phần thân của biểu đồ từ dưới cho tín hiệu mở các lệnh mua. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá bán, các đường dao động hướng xuống dưới.

Các mức chính

Mức kháng cự: 25734.6, 25871.9, 26073.1, 26274.9.

Mức hỗ trợ: 25591.4, 25487.3, 25200.9, 24790.8, 24530.4, 24362.3, 24257.1.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 25734.6 với mục tiêu 26073.1 và cắt lỗ tại 25487.3 trong ngắn hạn.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 25200.0 với mục tiêu tại 24790.8. Cắt lỗ — 25487.3.

Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

DJIA index of the American stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
26574.526566.580

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm25734.6
Take Profit26073.1
Stop Loss25487.3
Mức hỗ trợ24257.1, 24362.3, 24530.4, 24790.8, 25200.9, 25487.3, 25591.4, 25734.6, 25871.9, 26073.1, 26274.9

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm25200.0
Take Profit24790.8
Stop Loss25487.3
Mức hỗ trợ24257.1, 24362.3, 24530.4, 24790.8, 25200.9, 25487.3, 25591.4, 25734.6, 25871.9, 26073.1, 26274.9
YM: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi