USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ đang cố gắng củng cố bên trên đường trung bình của dải Bollinger. Mức kháng cự quan trọng là 1.0000. Chỉ báo đang đảo chiều xuống và phạm vi giá đã mở rộng một chút, đó là lý do cho sự sụt giảm trong cặp. Biểu đồ MACD đang được điều chỉnh trong vùng trung lập, tín hiệu gia nhập thị trường chưa được hình thành. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng để gia nhập thị trường.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ được củng cố bên dưới đường trung tuyến của dải Bollinger. Mức kháng cự quan trọng là 0.9967. Chỉ số này được hướng theo chiều ngang và phạm vi giá đã thu hẹp, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng hiện tại trong quá trình điều chỉnh trong ngày. Biểu đồ MACD nằm ở đường zero và không cho tín hiệu mở lệnh. Stochastic tiến vào vùng vượt bán, một tín hiệu để mở lệnh mua có thể được hình thành trong ngày.

Các mức quan trọng

Mức kháng cự: 1.0000, 1.0041, 1.0069, 1.0087, 1.0121.

Mức hỗ trợ: 0.9930, 0.9906, 0.9877, 0.9848, 0.9799, 0.9760.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9975 với mục tiêu tại 1.0020 và cắt lỗ 0.9960. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.9950 với mục tiêu tại 0.9905 và cắt lỗ 0.9965. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.000311.0000625

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9980
Take Profit1.0020
Stop Loss0.9960
Mức hỗ trợ0.9760, 0.9799, 0.9848, 0.9877, 0.9906, 0.9930, 1.0000, 1.0041, 1.0069, 1.0087, 1.0121

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9945
Take Profit0.9905
Stop Loss0.9965
Mức hỗ trợ0.9760, 0.9799, 0.9848, 0.9877, 0.9906, 0.9930, 1.0000, 1.0041, 1.0069, 1.0087, 1.0121
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi