USD/CAD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng tăng đang được điều chỉnh, công cụ tiếp tục giảm đã phá vỡ đường trung tuyến hướng xuống của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

USD/CAD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, có sự điều chỉnh giảm, công cụ tiếp tục giảm và đã phá vỡ đường biên giảm phía dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD xung quanh đường zero, khối lượng của nó bị giảm, đường tín hiệu hướng xuống dưới. Stochastic cắt đường biên của vùng quá bán xuống dưới, tạo thành một tín hiệu mở các lệnh mua.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 1.3201, 1.3220, 1.3234, 1.3267, 1.3289, 1.3317, 1.3333, 1.3359.

Mức hỗ trợ: 1.3155, 1.3125, 1.3105, 1.3086, 1.3070, 1.3048.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 1.3234 với mục tiêu tại 1.3289 và cắt lỗ 1.3200. Thời gian thực hiện: 2–3 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 1.3125 với mục tiêu tại 1.3050. Cắt lỗ là 1.3155. Thời gian thực hiện: 3–5 ngày.

US Dollar vs Canadian

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.339751.3390174

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.3234
Take Profit1.3289
Stop Loss1.3200
Mức hỗ trợ1.3048, 1.3070, 1.3086, 1.3105, 1.3125, 1.3155, 1.3201, 1.3220, 1.3234, 1.3267, 1.3289, 1.3317, 1.3333, 1.3359

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.3125
Take Profit1.3050
Stop Loss1.3155
Mức hỗ trợ1.3048, 1.3070, 1.3086, 1.3105, 1.3125, 1.3155, 1.3201, 1.3220, 1.3234, 1.3267, 1.3289, 1.3317, 1.3333, 1.3359
USD/CAD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi