XAG/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ đã được điều chỉnh tới đường giữa của dải Bollinger. Mức hỗ trợ chính là 14.30. Chỉ số đang đảo chiều xuống và phạm vi giá đã thu hẹp, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng hiện tại trong ngày. MACD đang được điều chỉnh gần đường zero. Stochastic rời khỏi vùng vượt bán, hình thành tín hiệu mua.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ đã phá vỡ đường trung tuyến của dải Bollinger và tiếp tục tăng. Chỉ số đang đảo chiều lên trên và phạm vi giá đã mở rộng, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng. Biểu đồ MACD gần đường zero, tín hiệu để mở các lệnh không được hình thành. Stochastic đang chuẩn bị tiến vào vùng quá mua, tín hiệu bán có thể hình thành trong ngày.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 14.39, 14.47, 14.55, 14.62, 14.73.

Mức hỗ trợ: 14.29, 14.22, 14.14, 14.06, 13.92.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 14.40 với mục tiêu tại 14.20 và cắt lỗ 14.47. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 14.45 với mục tiêu 14.65 và cắt lỗ 14.36. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
16.15116.09358

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL LIMIT
Nhập điểm14.40
Take Profit14.20
Stop Loss14.47
Mức hỗ trợ13.92, 14.06, 14.14, 14.22, 14.29, 14.39, 14.47, 14.55, 14.62, 14.73

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm14.47
Take Profit14.65
Stop Loss14.36
Mức hỗ trợ13.92, 14.06, 14.14, 14.22, 14.29, 14.39, 14.47, 14.55, 14.62, 14.73
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi