USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, cặp tăng cường ở phần dưới của Bollinger Bands. Chỉ báo đã điều chỉnh ngang và phạm vi giá đang mở rộng, đây là cơ sở để củng cố thêm cho cặp tỷ giá. MACD histogram đang điều chỉnh trong vùng trung lập, tín hiệu cho việc đi vào thị trường chưa được hình thành. Stochastic rời khỏi vùng quá bán đã hình thành tín hiệu mua.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ giao dịch trong phạm vi ngang hẹp. Mức kháng cự quan trọng là 0.9980. Dải Bollinger được hướng theo chiều ngang, và phạm vi giá vẫn còn hạn chế, chỉ vào việc bảo toàn xu hướng điều chỉnh. Biểu đồ MACD ở mức 0 và không cho tín hiệu rõ ràng để mở các lệnh. Stochastic rời khỏi vùng dư mua, đã hình thành một tín hiệu để mở các lệnh bán.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9980, 1.0020, 1.0079, 1.0120, 1.0154.

Mức hỗ trợ: 0.9925, 0.9881, 0.9840, 0.9790, 0.9744.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên 0.9991 với mục tiêu tại 1.0080 và cắt lỗ tại 0.9960. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.9950 với mục tiêu tại 0.9845 và cắt lỗ tại 0.9985. Thời gian thực hiện: 2-4 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.014761.0141858

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9995
Take Profit1.0080
Stop Loss0.9960
Mức hỗ trợ0.9744, 0.9790, 0.9840, 0.9881, 0.9925, 0.9980, 1.0020, 1.0079, 1.0120, 1.0154

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9945
Take Profit0.9845
Stop Loss0.9985
Mức hỗ trợ0.9744, 0.9790, 0.9840, 0.9881, 0.9925, 0.9980, 1.0020, 1.0079, 1.0120, 1.0154
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi