AUD/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, thiết bị đã được điều chỉnh về biên dưới của dải Bollinger, là mức hỗ trợ quan trọng. Chỉ báo đảo ngược theo chiều ngang và phạm vi giá bị thu hẹp, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng hiện tại. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, đang nắm giữ tín hiệu mua vào. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng để gia nhập thị trường.

AUD/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, thiết bị đang cố gắng củng cố trên đường trung tuyến của dải Bollinger. Chỉ báo này được hướng theo chiều ngang và phạm vi giá đã thu hẹp, cho thấy sự điều chỉnh trong xu hướng “giảm”. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic đang tiến đến vùng quá bán, một tín hiệu để mở các lệnh chưa được hình thành.

Các mức chính

Mức kháng cự: 0.7249, 0.7308, 0.7336, 0.7377.

Mức hỗ trợ: 0.7217, 0.7188, 0.1757, 0.7118, 0.7085, 0.7048.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 0.7162 và cắt lỗ 0.7295.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.7275 với mục tiêu tại 0.7340 và cắt lỗ 0.7250.

Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

Australian vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.715380.7148652

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.7258
Take Profit0.7162
Stop Loss0.7295
Mức hỗ trợ0.7048, 0.7085, 0.7118, 0.1757, 0.7188, 0.7217, 0.7249, 0.7308, 0.7336, 0.7377

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.7280
Take Profit0.7340
Stop Loss0.7250
Mức hỗ trợ0.7048, 0.7085, 0.7118, 0.1757, 0.7188, 0.7217, 0.7249, 0.7308, 0.7336, 0.7377
AUD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi