NZD/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, một chuyển động đi lên đang được điều chỉnh, thiết bị đang giao dịch giữa đường biên trên và đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, đường tín hiệu đi qua phần thân của biểu đồ trở lên, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ di chuyển ngang trong một hành lang được tạo thành bởi các đường biên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD là xung quanh đường zero, khối lượng của nó là tối thiểu. Đường tín hiệu di chuyển theo chiều ngang. Stochastic nằm trong vùng trung lập, đường tín hiệu của bộ dao động hướng lên trên.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.6820, 0.6840, 0.6853, 0.6882.

Mức hỗ trợ: 0.6800, 0.6779, 0.6767, 0.6745, 0.6720, 0.6700.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 0.6820 với mục tiêu tại 0.6880 và cắt lỗ 0.6780.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 0.6767 với mục tiêu tại 0.6700 và cắt lỗ 0.6800.

Thời gian thực hiện: 2–3 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.669140.6685856

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6820
Take Profit0.6880
Stop Loss0.6780
Mức hỗ trợ0.6700, 0.6720, 0.6745, 0.6767, 0.6779, 0.6800, 0.6820, 0.6840, 0.6853, 0.6882

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.6767
Take Profit0.6700
Stop Loss0.6800
Mức hỗ trợ0.6700, 0.6720, 0.6745, 0.6767, 0.6779, 0.6800, 0.6820, 0.6840, 0.6853, 0.6882
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi