USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ giao dịch tại biên dưới của dải Bollinger, là mức kháng cự quan trọng. Chỉ báo đảo chiều đi ngang và phạm vi giá vẫn rộng, đây là cơ sở để giảm thêm cặp tỷ giá. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, khối lượng của nó giảm, tín hiệu mua yếu vẫn có liên quan. Stochastic đang chuẩn bị rời khỏi vùng quá bán, tín hiệu mua có thể được hình thành trong ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, một sự điều chỉnh xu hướng giảm được quan sát. Hỗ trợ chính là mức 0.9931. Dải Bollinger đang hướng xuống dưới, và phạm vi giá vẫn rộng, cho thấy sự suy giảm của cặp tỷ giá. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu bán mạnh. Stochastic rời khỏi vùng dư mua, hình thành một tín hiệu để mở các lệnh bán.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9973, 1.0020, 1.0068, 1.0120, 1.0154.

Mức hỗ trợ: 0.9931, 0.9881, 0.9840, 0.9790, 0.9750.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 0.9880 và cắt lỗ 0.9980. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9975 với mục tiêu tại 1.0040 và cắt lỗ 0.9950. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.000321.000122

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.9950
Take Profit0.9880
Stop Loss0.9980
Mức hỗ trợ0.9750, 0.9790, 0.9840, 0.9881, 0.9931, 0.9973, 1.0020, 1.0068, 1.0120, 1.0154

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9980
Take Profit1.0040
Stop Loss0.9950
Mức hỗ trợ0.9750, 0.9790, 0.9840, 0.9881, 0.9931, 0.9973, 1.0020, 1.0068, 1.0120, 1.0154
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi