USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ đang giao dịch ở trên cùng của dải Bollinger. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá vẫn không thay đổi, đây là cơ sở để cặp đôi tăng cường hơn nữa. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, giữ tín hiệu mua. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng để gia nhập thị trường.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, một sự điều chỉnh của xu hướng giảm đang được quan sát. Hỗ trợ chính là mức 1.0040. Chỉ báo Bollinger Bands đang giảm và phạm vi giá vẫn rộng, xác nhận sự suy giảm của cặp tỷ giá. Biểu đồ MACD đang củng cố ở mức 0 và không cho tín hiệu rõ ràng để gia nhập thị trường. Đường Stochastic hướng đi ngang trong vùng trung lập, tín hiệu mở các lệnh không được hình thành.

Các mức chính

Mức hỗ trợ: 1.0057, 1.0042, 1.0023, 1.0002, 0.9990, 0.9968.

Ngưỡng kháng cự: 1.0074, 1.0092, 1.0110, 1.0129.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 1.0080 với mục tiêu tại 1.0125 và cắt lỗ tại 1.0068. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

Các lệnh mua nên được mở dưới 1.0050 với mục tiêu tại 1.0010 và cắt lỗ tại 1.0063. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.000321.000122

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.0085
Take Profit1.0125
Stop Loss1.0068
Mức hỗ trợ0.9968, 0.9990, 1.0002, 1.0023, 1.0042, 1.0057, 1.0074, 1.0092, 1.0110, 1.0129

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.0045
Take Profit1.0010
Stop Loss1.0063
Mức hỗ trợ0.9968, 0.9990, 1.0002, 1.0023, 1.0042, 1.0057, 1.0074, 1.0092, 1.0110, 1.0129
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi