XAG/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm đang trong giai đoạn điều chỉnh, thiết bị này hướng tới đường trung tuyến của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng quá bán, các đường dao động đang đảo chiều lên trên.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, cũng có sự điều chỉnh tăng, công cụ giao dịch gần đường biên trên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giảm dần khối lượng và giữ tín hiệu mở các lệnh ban. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá mua, các đường dao động được hướng theo chiều ngang.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 14.23, 14.36, 14.45, 14.59, 14.70, 14.77, 14.90.

Mức hỗ trợ: 14.15, 14.05, 13.99, 13.93, 13.88.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 14.05 với mục tiêu tại 13.88 và cắt lỗ 14.15.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 14.23 với mục tiêu tại 14.45. Cắt lỗ là 14.15.

Thời gian thực hiện: 2–3 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
16.14716.08859

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm14.05
Take Profit13.88
Stop Loss14.15
Mức hỗ trợ13.88, 13.93, 13.99, 14.05, 14.15, 14.23, 14.36, 14.45, 14.59, 14.70, 14.77, 14.90

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm14.23
Take Profit14.45
Stop Loss14.15
Mức hỗ trợ13.88, 13.93, 13.99, 14.05, 14.15, 14.23, 14.36, 14.45, 14.59, 14.70, 14.77, 14.90
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi