USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, thiết bị đã được điều chỉnh về biên trên của dải Bollinger, đây là mức kháng cự mạnh. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá đang mở rộng, cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng tăng. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, đang nắm giữ tín hiệu mua mạnh. Stochastic quay đầu xuống biên giới của vùng quá bán.

USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp đôi này đã được sửa sang đường biên trên của dải Bollinger. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá vẫn rộng, là cơ sở để tăng cường hơn nữa của cặp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương - chỉ báo giữ tín hiệu mua. Stochastic tiến vào vùng quá mua, tín hiệu bán có thể hình thành trong vòng 1-2 ngày.

Các mức chính

Mức hỗ trợ: 1.0077, 1.0054, 1.0009, 0.9970, 0.9937, 0.9859, 0.9785.

Ngưỡng kháng cự: 1.0119, 1.0154, 1.0176.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 1.0120 với mục tiêu 1.0175 và cắt lỗ tại 0.9995.

Thời gian thực hiện 1-3 ngày.

Các lệnh bán thích hợp mở dưới mức 0.9970 với mục tiêu tại 0.9910 và cắt lỗ tại 0.9990.

Thời gian thực hiện là 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.014761.0141858

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.0125
Take Profit1.0175
Stop Loss0.9995
Mức hỗ trợ0.9785, 0.9859, 0.9937, 0.9970, 1.0009, 1.0054, 1.0077, 1.0119, 1.0154, 1.0176

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9965
Take Profit0.9910
Stop Loss0.9990
Mức hỗ trợ0.9785, 0.9859, 0.9937, 0.9970, 1.0009, 1.0054, 1.0077, 1.0119, 1.0154, 1.0176
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi