XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng tăng đang được điều chỉnh, thiết bị đã phá vỡ đường biên dưới của dải Bollinger và tiếp tục giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ giảm theo biên dưới của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, tăng dần khối lượng của nó, đường tín hiệu đi qua phần thân của biểu đồ xuống dưới, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh bán. Stochastic di chuyển theo chiều ngang dọc theo biên giới với vùng quá bán.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 1214.00, 1217.95, 1223.12, 1227.13, 1235.54, 1243.21.

Mức hỗ trợ: 1203.82, 1198.69, 1192.75, 1182.79.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở trong ngắn hạn từ mức hiện tại với mục tiêu 1192.75 và cắt lỗ 1214.00.

Các lệnh mau có thể được mở từ mức 1227 với mục tiêu tại 1243.21. Cắt lỗ là 1217.95.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1341.491340.8465

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1206.94
Take Profit1192.75
Stop Loss1214.00
Mức hỗ trợ1182.79, 1192.75, 1198.69, 1203.82, 1214.00, 1217.95, 1223.12, 1227.13, 1235.54, 1243.21

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1227.13
Take Profit1243.21
Stop Loss1217.95
Mức hỗ trợ1182.79, 1192.75, 1198.69, 1203.82, 1214.00, 1217.95, 1223.12, 1227.13, 1235.54, 1243.21
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi