USD/CAD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng tăng lên, cặp tỷ giá đang giao dịch gần đường biên trên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động được hướng lên trên.

USD/CAD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ tăng trở lại sau một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Cặp này đang giao dịch giữa đường biên trên và đường giữa của dải Bollinger, đám mây chỉ báo được mở rộng, phản ánh khả năng tăng trưởng liên tục. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, đường tín hiệu đi qua phần thân của biểu đồ lên trên, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

Các mức chính

Mức kháng cự: 1.3220, 1.3232, 1.3287, 1.3351, 1.3386.

Mức hỗ trợ: 1.3170, 1.3130, 1.3105, 1.3086, 1.3070, 1.3048.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 1.3287 và cắt lỗ 1.3170. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 1.3130 với mục tiêu tại 1.3050. Cắt lỗ là 1.3170. Thời gian thực hiện: 3–5 ngày.

US Dollar vs Canadian

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.316491.3162524

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm1.3207
Take Profit1.3287
Stop Loss1.3170
Mức hỗ trợ1.3048, 1.3070, 1.3086, 1.3105, 1.3130, 1.3170, 1.3220, 1.3232, 1.3287, 1.3351, 1.3386

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.3130
Take Profit1.3050
Stop Loss1.3170
Mức hỗ trợ1.3048, 1.3070, 1.3086, 1.3105, 1.3130, 1.3170, 1.3220, 1.3232, 1.3287, 1.3351, 1.3386
USD/CAD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi