FDAX, D1

Trên biểu đồ D1, một sự điều chỉnh chuyển động giảm dần được quan sát; công cụ đang giao dịch giữa đường trung tâm và đường trên của dải Bollinger, và đường viền chỉ báo đang thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, và đường tín hiệu của bộ dao động hướng xuống dưới.

FDAX, H4

Trên biểu đồ H4, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực; công cụ đang giao dịch gần đường trên của dải Bollinger; các đường chỉ báo được mở rộng, có thể cho thấy khả năng tiếp tục tăng trưởng trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực tạo thành một tín hiệu cho việc mở các lệnh mua. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá mua, đường tín hiệu hướng lên trên.

Hỗ trợ và kháng cự

Ngưỡng kháng cự: 11689.2, 11792.7, 11860.0.

Mức hỗ trợ: 11526.3, 11425.4, 11347.8, 11228.8, 11151.2, 11047.7.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 11689.2 với mục tiêu tại 11860.0 và cắt lỗ tại 11600.0. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 11526.3 với mục tiêu tại 11425.4. Cắt lỗ — 11580.0. Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

DAX30 index of the German stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
11589.911579.9100

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm11689.2
Take Profit11860.0
Stop Loss11600.0
Mức hỗ trợ11047.7, 11151.2, 11228.8, 11347.8, 11425.4, 11526.3, 11689.2, 11792.7, 11860.0

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm11526.3
Take Profit11425.4
Stop Loss11580.0
Mức hỗ trợ11047.7, 11151.2, 11228.8, 11347.8, 11425.4, 11526.3, 11689.2, 11792.7, 11860.0
FDAX: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi